Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.

A felhívás célja hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására,amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatatásához,továbbá a saját,illetve az  alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.A felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb,innovatív technológiák megvalósításával.Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű,speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló,valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

 

A felhívás keretében  a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti-mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I.termék előállítására vonatkozó tevékenységek -kivéve TEÁOR 109 és TEÁOR 1102 alá tartozó tevékenységek -támogathatóak célterületi bontásban.

Támogatható tevékenységek: mezőgazdasági termékek értéknövelése,a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.Mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő,a környezeti erőforráshatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.Anyag-energia-víztakarékos,valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése.Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek,megújuló energiával működő technológiák.Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

A projekt befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Benyújtási határidők: 2016.február 15- 2018.február 15. napjáig van lehetőség.

A nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.Összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió ft,kollektív beruházás esetén maximum 1.5 milliárd Ft.