Ipari parkok fejlesztése

A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis és középvállalkozások versenyképességének javítását az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésével,a már meglévő ipari parkok kihasználásának fejlesztésével.A cél elérését a Kormány a többségében magántulajdonban lévő,az "Ipari Park" címmel rendelkező szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.

 

A  támogatást  igénybevevők az együttműködés keretében  vállalják  hogy a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítését,az elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítását,a jobb kihasználtság érdekében. A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Csak meglévő ipari parkok fejlesztései támogathatók,új ipari parkok létrehozása nem támogatható.

Támogatást igénylők köre:azon mikro-,kis-,és középvállalkozások amelyek többségi magántulajdonban vannak,amelyek 'Ipari Park" cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos tulajdonosai,amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó  vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,éves statisztikai létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt,amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok,szövetkezetek,vagy fióktelepei.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  legfeljebb 24 hónap.

Közép-magyarországi régióban nem támogatott a megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az 'Ipari Park" címmel rendelkező,a támogatást igénylő saját tulajdonában álló terület.

A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2016.május 17.-től - 2018.május 17-ig lehetséges.

A támogatás mértéke az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft,maximum 100 millió Ft.