Gyakornoki program - pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-16 felhívás

Célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolarendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, valamint lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, és szükség esetén új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A gyakornokok munkabére maximum bruttó 250.000 Ft / hónap lehet.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó havi bruttó elszámolható költsége 80.000 Ft (beleértve a járulékokat is!). Legfeljebb 15 hónapig számolható el.

A projekt tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárások:

Célcsoporttal szembeni elvárások: 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor, OKJ szakképesítéssel rendelkezik (kivéve a 62-es kód), a foglalkoztatás megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem dolgozik, felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik, a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően. A fiatal az illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben igazoltan regisztrált a munkaviszony megkezdése előtt.

A gyakornok foglalkoztatásával szembeni elvárások: 9 hónapos gyakorlati idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartóval szembeni elvárások: legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen, és legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkezzen a támogatást igénylőnél.

A projekt területi korlátozása: nem támogatott a Közép-Magyarország régió (Budapest és Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatást igénylők köre: rendelkezzen legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, éves statisztikai állományi létszám minimum 1 fő  legyen, mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül. Magyarországi székhellyel rendelkező kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, egyéni cégek.

A támogatási kérelem benyújtása 2016. augusztus 01. és 2018. július 31.között lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 300 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

Elszámolható költségek köre: a munkavállaló bérköltsége, munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek, a mentor bérköltsége, vállalkozói kivét, egyéb általános (rezsi) költségek, eszközbeszerzés költsége a gyakornoki munkahely kialakításához, ami a munkafeltételek biztosításához szükséges, irodabútor, szoftver (TESZOR lista alapján), építéshez kapcsolódó költségek, amely a gyakornoki munkahely kialakításához, ellátásához szükséges és indokolt mértékű. Kötelezően előírt nyilvánosság/tájékoztatás költsége. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell kapcsolódnia. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem felel meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, illetve a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.