Gyakornoki program pályakezdők támogatására (2. cikk)

A Felhívás kódszáma: GINOP-5.2.4-16

 

Beadási idő: 2016. augusztus 1. - 2020. március 31. (2018. július 31.)

 

A kiírás célja a 25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával.

A pályázat:

 • bér- és járuléktámogatást nyújt a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül;
 • lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására (bér + járuléktámogatás);
 • szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására.

 

Célcsoport:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor;
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében, OKJ-ben szabályozott szakképesítést szerzett (kivéve 62-es OKJ számú szakképesítés);
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, nem dolgozik (nem rendelkezik munkaviszonnyal) és az Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált;
 • felsőfokú végzettséggel nem rendelkezik;
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt korábban munkaviszonyban.

 

Elszámolható költségek:

 • 9 hónapos foglalkoztatás minimális összege jelenleg a garantált bérminimum (161.000 Ft), maximum 250.000 Ft (+ a járulékok) / hónap;
 • vállalati gyakornoki kapcsolattartó költsége maximum 80.000 Ft / hónap, beleértve a bért és a járulékokat is;
 • adminisztrációs tevékenység: gyakornok foglalkoztatásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása;
 • megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása (teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2017-ben 322.000 Ft / hónap);
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló esetén, munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása (minősítő határozat vagy kezelő orvos véleménye szükséges);
 • infrastrukturális, ingatlan beruházás (max. 25%);
 • eszközök és immateriális javak beszerzése.

 

A 9 hónap eltelte után 4 és fél hónapig kötelező továbbfoglalkoztatni a gyakornokot, mely idő alatt nem lehet kevesebb a bére, mint a projekt ideje alatt elszámolt és támogatott munkabére.

 

Forrás:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-16-gyakornoki-program-plyakezdk-tmogatsra

http://www.beol.hu/bekes/pr-cikkek/fiatalokat-a-palyara-gyakornoki-program-palyakezdok-tamogatasara-733478/

 

A kép illusztráció.