GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni- vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok részesülnek vissza nem térítendő támogatásban, induló költségeik támogatása céljából.

 

A Felhívás keretében minimum 3.000.000 forint, maximum 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető; ezen felül a támogatási kérelmet benyújtó önerőből (10%) finanszírozza a projektet. A Kormány vállalja, hogy maximum 2.500.000 forint összegű támogatási előleget biztosít. Önerő továbbá, hogy a támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit saját erőből szükséges fedeznie.

Az egy jogosult álláskereső fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000 forint, maximum 5.000.000 forint. 3.500.000 forint feletti támogatás csak akkor igényelhető, ha az igényelt támogatás 3.500.000 forint feletti összeggel legalább azonos mértékű visszatérítendő támogatást igényel a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

 

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: várhatóan 2018. október vége/november eleje.

A rendelkezésre álló forrás

Kevésbé fejlett régió

Rendelkezésre álló forrás (ezer Ft)

Közép – Dunántúl

1.627.200

Nyugat – Dunántúl

1.880.000

Dél – Dunántúl

2.654.400

Észak – Magyarország

2.934.400

Észak – Alföld

3.721.600

Dél – Alföld

3.182.400

Összesen

16.000.000

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3.200 – 5.330 darab

 

Támogatást igénylők köre, támogatást nyújthatnak be:

 • A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18 – 25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatalok, illetve 25 – 30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatalok által létrehozott vállalkozások.
 • A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, valamint jóváhagyott üzleti tervvel.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások indulhatnak a pályázaton.

 

Támogatható tevékenységek (elszámolható költségek):

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Foglalkoztatás: önfoglalkoztatás vagy munkavállaló foglalkoztatása (bérköltség, szakképzési és szociális hozzájárulási adó)
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt-előkészítési tevékenységek: cégalapítás és az ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele, illetve a kötelező engedélyek beszerzése (amennyiben releváns)
 • Eszközbeszerzés: új eszközök
 • Eszközbérlés
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Információs technológia-fejlesztés: új hardver, szoftver, domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, s a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés
 • Egyéb immateriális javak beszerzése
 • Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (pl. kiállításokon), marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés)
 • Anyagbeszerzés: anyagköltségek
 • Általános vállalatirányítási tevékenységek

 

Eszközbeszerzéssel és immateriális javakkal szembeni műszaki és szakmai elvárások:

 • Számítógép konfiguráció, valamint laptop esetében maximum 300.000 forint operációs rendszer nélküli beszerzési érték számolható el.
 • Foglalkoztatottként maximum egy munkaállomás kialakítása támogatható.
 • A Felhívás 2. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

 

Kötelező vállalások

Mutatók

Célérték

Célérték elérés időpontja

Kialakított piaci kapcsolatok száma

minimum 5 darab

www.kockanarancs.hu|    info[kukac]kockanarancs.hu    |    +36 30 5000 757