Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Hamarosan indulnak a Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása projektek!

A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozás inditását tervező,vállalkozói ambícióval rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk elinditására.

A program az Ifjúsági Garancia Program részeként valósul meg,így elsősorban az álláskeresőként regisztrált fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.

A programban 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok vehetnek részt.A programba más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro vállalkozást inditani kivánó fiatalok jelentkezhetnek.A jelentkezés feltétele hogy az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen,aki a programba való bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső,vagy olyan fiatal aki képzésen és oktatáson nem vett részt,és nem dolgozik.A jelentkezők közül azok kerülnek kiválasztásra,akik a vállalkozás elindításához reális elképzeléssel,megalapozott ötlettel rendelkeznek.A programba kerülők 50 %-a a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok közül kerül ki.A fentieken túl felsőfokú végzettségüek is jelentkezhetnek,akik 25-30 év közöttiek,pályakezdő álláskeresők,akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.A felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

A program két lépésben  valósul meg:

Az első keretben képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat,megszerezhetik az alapvető jogi,pénzügyi,gazdálkodási,gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket.A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti elképzeléseik összeállításához,illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kapnak kiemelt segítséget a jogszerű működéshez.

A második keretben az elfogadott üzleti tervvel rendelkező ,és az első képzési programokat sikeresen elvégző fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű,vissza nem térítendő támogatásban részesülnek,induló költségeik támogatása céljából,10% önrész mellett.