Fiatalok vállalkozóvá válása-vállalkozás inditási költségeinek támogatása

A felhívás feltételeinek megfelelő,egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektét minimum 2 millió Ft,maximum 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig a Kormány.

A támogatási kérelem az Ifjúság Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá vállásához kíván segítséget nyújtani.

A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás inditását tervező,vállalkozói szemlélettel rendelkező,18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 7,maximum 12 hónap áll rendelkezésre,amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre: a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő,18-25 év közötti,Ifjúság Garancia Rendszerben regisztrált fiatal,illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás,a támogatást igénylőnek a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell jóváhagyott üzleti tervvel,valamint a GINOP-5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

Támogatásban nem részesíthető:amellyel szemben  a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,a támogatás benyújtásának időpontjában.

Benyújtás kezdő időpontja:   2016 október 03             végső határideje: 2018.október.04

Elszámolható költségek köre:

- projekt előkészítés költségei

- projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége

- beruházásokhoz kapcsolódó költségek

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

- általános (rezsi ) költségek