GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

A Felhívás címe: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP 5.1.10-17

A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA várhatóan 2018. október végétől/november elejétől van lehetőség.

 

Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az álláskeresők munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén. A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező álláskeresők által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

A Kormány vállalja, hogy

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét min. 3.000.000 Ft, de max. 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, max. 2.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

A Felhívás indokoltsága: ma Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro- és kisvállalkozások, melyek közül 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató személyekből áll. Ezt figyelembe véve az álláskeresők foglalkoztatási szintjének növeléséhez a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, képzettségük fejlesztése, a vállalkozással kapcsolatos szemléletformálásuk, vállalkozói attitűdjük ösztönzése is hozzájárulhat.

 

A Felhívás célja: Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 ÉV FELETTI álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával. A GINOP-5.1.9-17 álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.

 

A Felhívás tartalma: a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító 30 év feletti álláskeresők által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

 

A program tehát közvetlenül kapcsolódik a GINOP-5.1.9-17 számú Felhíváshoz.

A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, valamint a vissza nem térítendő pénzügyi eszköz igénybe vételével kapcsolatos feladatokhoz.