Pályázatok

 • Otthon Melege-Radiátor csere pályázat

  Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz.

  A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

  További részletek »
 • Új gyakornoki pályázat

  2019. november 26-tól benyújtható az Új gyakornoki pályázat. A pályázat célja a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

  A pályázat bér és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához 6 hónapon keresztül, illetve biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra.

  További részletek »
 • GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

  A Felhívás címe: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

  A Felhívás kódszáma: GINOP 5.1.10-17

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA várhatóan 2018. október végétől/november elejétől van lehetőség.

   

  Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az álláskeresők munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén. A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező álláskeresők által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

   

  A Kormány vállalja, hogy

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét min. 3.000.000 Ft, de max. 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, max. 2.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

   

  A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

   

  A Felhívás indokoltsága: ma Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro- és kisvállalkozások, melyek közül 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató személyekből áll. Ezt figyelembe véve az álláskeresők foglalkoztatási szintjének növeléséhez a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, képzettségük fejlesztése, a vállalkozással kapcsolatos szemléletformálásuk, vállalkozói attitűdjük ösztönzése is hozzájárulhat.

   

  A Felhívás célja: Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 ÉV FELETTI álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával. A GINOP-5.1.9-17 álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.

   

  A Felhívás tartalma: a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító 30 év feletti álláskeresők által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

   

  A program tehát közvetlenül kapcsolódik a GINOP-5.1.9-17 számú Felhíváshoz.

  A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, valamint a vissza nem térítendő pénzügyi eszköz igénybe vételével kapcsolatos feladatokhoz.

  További részletek »
 • GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni- vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok részesülnek vissza nem térítendő támogatásban, induló költségeik támogatása céljából.

   

  A Felhívás keretében minimum 3.000.000 forint, maximum 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető; ezen felül a támogatási kérelmet benyújtó önerőből (10%) finanszírozza a projektet. A Kormány vállalja, hogy maximum 2.500.000 forint összegű támogatási előleget biztosít. Önerő továbbá, hogy a támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit saját erőből szükséges fedeznie.

  Az egy jogosult álláskereső fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000 forint, maximum 5.000.000 forint. 3.500.000 forint feletti támogatás csak akkor igényelhető, ha az igényelt támogatás 3.500.000 forint feletti összeggel legalább azonos mértékű visszatérítendő támogatást igényel a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

   

  A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: várhatóan 2018. október vége/november eleje.

  További részletek »
 • VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban

  enlightened FIGYELEM! Még tart a Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban!
   

  2018. október 1-ig van lehetőség a pályázatok benyújtására! yes

  További részletek »
 1 2 3 >  Last ›