Pályázati tanácsadás

Amit ajánlunk:

 • díjmentes pályázati tanácsadás és pályázati előminősítés,

 • a pályázati alkalmasság megállapítása,

 • a pályázat és a stratégia kidolgozása,

 • a megnyert támogatás lehívása, mely tartalmazza a projekt megvalósításának támogatását is.

A pályázat nem azonos a projekttel!!! Egy jó projekttel és egy jól, részletesen kidolgozott pályázattal biztos a siker. De egy gyenge projekt egy jól összerakott pályázati anyaggal sem tud támogatást elnyerni. A támogatásokat nem automatikusan adják, jól megírt dokumentációval megalapozott projektre van szükség a sikerhez.

10 hasznos tipp pályázatíráshoz

 • A pályázati dokumentációt mind a pályázó, mind a pályázati tanácsadó olvassa át figyelmesen, tisztázzák a jogosultságot,

 • A szükséges igazolásokat (pl. aláírási címpéldányt, éves beszámolót, cégkivonatot) időben szerezzék be, a dokumentáció mellékleteit időben gyűjtsék össze,

 • A saját forrás rendelkezésre állását a projektgazda reálisan becsülje meg – készítsünk likviditási tervet,

 • Mindig a pályázati dokumentáció aktuális változatát használják fel (egyes kiírásoknál ez a kiírás érvényessége alatt is változik),

 • A pályázat kiválasztása előtt részletesen elemezze a vállalat jelenlegi helyzetét, erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és buktatóit, a cég stratégiáját, céljait; ezután szülessen döntés arról, hogy az adott pályázat-e a legmegfelelőbb fejlesztési forrás a projekttervhez,

 • Legyen kevesebb, de konkrét célja a projektnek, jól körülhatárolt célcsoporttal és lehetőleg mérhető eredményekkel,

 • A fejlesztési forrást ne "ajándéknak" fogja fel a projektgazda, hanem olyan lehetőségnek, amely nagy idő és energia ráfordítással jár. Emiatt érdemes kijelölni azt a szakembert (belső projektfelelőst), aki elsősorban a pályázattal fog foglalkozni,

 • A pályázat kidolgozója használja a kitöltési útmutatóban megadott szempontokat az adatlap kitöltésekor; tartsa be a formai és tartalmi követelményeket,

 • A költségvetés az egyik legfontosabb része a pályázatnak. Ügyeljen arra, hogy reális árakon, indokolt költségekkel számoljon. Ne forduljon elő túlárazás, és legyen világos a párhuzam a pályázat szöveges és számszerű részei között.

Hiba amit pályázatírás előtt elkövetünk

 • Kizáró okok figyelmen kívül hagyása, jogosulatlan pályázás

 • Nem elszámolható költségelemek szerepeltetése a pályázati költségvetésben

 • Költségvetésekben a programhoz képest túl alacsony vagy túl magas költségek

 • Irreális, vagy a projekt szempontjából nem célszerű ütemezés

 • Túl általános érvelés a projekt adatlapban, nem meggyőző logika

 • A projekt nem, vagy csak részben felel meg a kiírás átfogó céljainak

 • Cégszerű aláírás, vagy a pecsét hiánya a dokumentáció megkövetelt részein

 • Lejárt érvényességű, vagy a pályázatban megköveteltnél régebbi hivatalos dokumentumok

 • Árajánlatok formai követelményeinek figyelmen kívül hagyása, pl. az ÁFA, ill. a bruttó összegek nincsenek feltüntetve az árajánlaton

 • A pályázatban rögzített beadási, ill. elszámolási határidők figyelmen kívül hagyása