Kiemelt pályázatok

 • Háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) energia megtakarítást eredményező cseréje

  Jelen pályázat kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú,elsősorban nagycsaládos,illetve nyugdíjas természetes személyek nyújthatnak be pályázatot .Amennyiben a nyudíjas és a nagycsaládosok pályázati igénye nem meríti ki az adott régió támogatás keretét,abban az esetben az adott régión belül lakhellyel rendelkező bármely magánszemély nyújthat be pályázatot.

  Az alábbi háztartási nagygép cseréhez nyújtható támogatás:

  -hűtőszekrény,kombinált hűtőszekrény,fagyasztószekrény vagy fagyasztóláda.

   

  További részletek »
 • Állattartó telepek korszerűsítése

  Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben,korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni.A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása,az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a környezetbarát technológiák elterjesztése.

  A felhívás célja a lófélék,(ló,szamár,öszvér) a húshasznosítású galamb,a strucc,az emu,a fürj,a nyúl, a méh,és a csincsilla tartásának támogatása.

  További részletek »
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

  A felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez.Lehetőség nyílik az állattartásra,valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek,építmények létrehozására,kialakítására,továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolodó eszközök,gépek beszerzésén keresztül.A felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására,amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni.További fontos cél a fiatal termelők gazdaságinak megerősítése,fejlesztése.

   

  További részletek »
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése

  A felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása,az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új,innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.Lehetőség nyílik az állattartásra,valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek,építmények létrehozására,kialakítására,továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök,gépek beszerzésén keresztül.Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai,épületgépészeti felújítása,technológiáinak korszerűsítése,valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is.

  További részletek »
 • Ipari parkok fejlesztése

  A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis és középvállalkozások versenyképességének javítását az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésével,a már meglévő ipari parkok kihasználásának fejlesztésével.A cél elérését a Kormány a többségében magántulajdonban lévő,az "Ipari Park" címmel rendelkező szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.

   

  További részletek »
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.

  A felhívás célja hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására,amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatatásához,továbbá a saját,illetve az  alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.A felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb,innovatív technológiák megvalósításával.Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű,speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló,valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

   

  További részletek »
 • Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

  A pályázati felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása.A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

  A rendelkezésre álló forrás 14 milliárd forint.

  További részletek »
 • Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,felújításának támogatása.

  A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a családi házak részére energiahatékonyság növelését,széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező,valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító költséghatékony beruházások támogatására vonatkozó pályázati kiírást tesz közzé.

  A pályázatot benyújtani 2016.július 1-től lehetséges.

   

  További részletek »
 • Fiatalok vállalkozóvá válása-vállalkozás inditási költségeinek támogatása

  A felhívás feltételeinek megfelelő,egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektét minimum 2 millió Ft,maximum 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig a Kormány.

  A támogatási kérelem az Ifjúság Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá vállásához kíván segítséget nyújtani.

  A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás inditását tervező,vállalkozói szemlélettel rendelkező,18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.

  További részletek »
 • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  Hamarosan indulnak a Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása projektek!

  A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozás inditását tervező,vállalkozói ambícióval rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk elinditására.

  További részletek »
 • Gyakornoki program pályakezdők támogatására

  GINOP-5.2.4-16 felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolarendszerű képzésben,felnőttoktatásban vagy felnőttképzézben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése,a fiatalok korai munkahelyi tapasztalethoz segítése,ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó,azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér-és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül,valamint lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására,és szükség esetén új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

  GINOP-1.2.2-2015


  Elsősorban, de nem kizárólag feldolgozóipari vállalkozások számára új, termelő eszközök, anyagmozgató és csomagoló gépek beszerzése, ingatlan és infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztések támogatása, akadálymentesítés.

  A pályázat ideiglenesen felfüggesztve!

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

  GINOP-1.2.1-2015


  Feldolgozóipari vállalkozások számára termelő eszközök, anyagmozgató és csomagoló gépek beszerzése, infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztések támogatása, akadálymentesítés.

  Ideiglenesen felfüggesztésre került,hamarosan újra nyílik!

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

  A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től lehetséges

  Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.
  A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • A benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja.
  • A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 1,5 millió Ft - 20 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  További részletek »