Kiemelt pályázatok

 • Otthon Melege-Radiátor csere pályázat

  Jelen alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz.

  A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

  További részletek »
 • Új gyakornoki pályázat

  2019. november 26-tól benyújtható az Új gyakornoki pályázat. A pályázat célja a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

  A pályázat bér és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához 6 hónapon keresztül, illetve biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra.

  További részletek »
 • GINOP-5.1.10-17 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

  A Felhívás címe: Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

  A Felhívás kódszáma: GINOP 5.1.10-17

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA várhatóan 2018. október végétől/november elejétől van lehetőség.

   

  Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az álláskeresők munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén. A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező álláskeresők által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

   

  A Kormány vállalja, hogy

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét min. 3.000.000 Ft, de max. 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, max. 2.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.

   

  A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

   

  A Felhívás indokoltsága: ma Magyarországon a legfontosabb nettó munkahelyteremtők a mikro- és kisvállalkozások, melyek közül 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató személyekből áll. Ezt figyelembe véve az álláskeresők foglalkoztatási szintjének növeléséhez a vállalkozói aktivitás ösztönzése, az új vállalkozások létrejöttének támogatása, képzettségük fejlesztése, a vállalkozással kapcsolatos szemléletformálásuk, vállalkozói attitűdjük ösztönzése is hozzájárulhat.

   

  A Felhívás célja: Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 ÉV FELETTI álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával. A GINOP-5.1.9-17 álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.

   

  A Felhívás tartalma: a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító 30 év feletti álláskeresők által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából.

   

  A program tehát közvetlenül kapcsolódik a GINOP-5.1.9-17 számú Felhíváshoz.

  A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához, valamint a vissza nem térítendő pénzügyi eszköz igénybe vételével kapcsolatos feladatokhoz.

  További részletek »
 • GINOP-5.2.7-17 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. A cél elérését a Kormány a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni- vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.1.9-17 program keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok részesülnek vissza nem térítendő támogatásban, induló költségeik támogatása céljából.

   

  A Felhívás keretében minimum 3.000.000 forint, maximum 5.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető; ezen felül a támogatási kérelmet benyújtó önerőből (10%) finanszírozza a projektet. A Kormány vállalja, hogy maximum 2.500.000 forint összegű támogatási előleget biztosít. Önerő továbbá, hogy a támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit saját erőből szükséges fedeznie.

  Az egy jogosult álláskereső fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000 forint, maximum 5.000.000 forint. 3.500.000 forint feletti támogatás csak akkor igényelhető, ha az igényelt támogatás 3.500.000 forint feletti összeggel legalább azonos mértékű visszatérítendő támogatást igényel a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

   

  A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: várhatóan 2018. október vége/november eleje.

  További részletek »
 • VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban

  enlightened FIGYELEM! Még tart a Gyakornoki program a Közép-Magyarországi Régióban!
   

  2018. október 1-ig van lehetőség a pályázatok benyújtására! yes

  További részletek »
 • Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

  Felhívás a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelésére.

  A Felhívás címe: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára.

  A Felhívás kódszáma: GINOP-6.1.6-17

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA 2018. MÁRCIUS 21-TŐL (10:00-TŐL) 2018. DECEMBER. 3-IG (12:00) VAN LEHETŐSÉG. (VAGY FELFÜGGESZTÉSIG/VISSZAVONÁSIG.)

   

  Magyarország Kormányának felhívása a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelése. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásához.

   

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a GINOP forrásaiból minimum 3.000.000 forint, maximum 50.000.000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; valamint az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek 5.000.000 forintot meghaladó megítélt támogatás esetében a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő, maximum 25.000.000 forint előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez; valamint projektje megvalósításával hozzájárul Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 közötti időszakra stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez.

   

  A Felhívás indokoltsága és célja: az Európai Unió Tanácsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégiában leszögezte, hogy az egész életen át tartó tanulás és készségfejlesztés kulcsfontosságú a jelenlegi gazdasági válság és a népesség idősödésének kezelése szempontjából. A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerőpiaci és társadalmi változásokhoz. A gazdasági válság rövid és hosszú távú következményeinek a kezelése céljából szükség van arra, hogy a felnőttek rendszeresen növeljék személyes és szakmai készségeiket, kompetenciáikat és a munkaerőpiac jelenlegi instabilitására és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének érdekében ez különösen érvényes az alacsony képzettségű munkaerőre.

   

  A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából. Ezzel egyidejűleg elismerni és támogatni kívánja azt a jelentős hozzájárulást, amelyet a felnőttkori tanulás tud nyújtani a gazdasági fejlődéshez.

  Felszólítás:

  • nemre, személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa a felnőttek lehetőségét arra, hogy életük bármely szakaszában színvonalas oktatásban részesüljenek;
  • biztosítson a felnőttek képzési szükségleteihez igazított, rugalmas oktatási és képzési lehetőségeket, illetve ösztönözze, hogy a munkáltatók körében nagyobb mértékben tudatosuljon, hogy a felnőttkori tanulás hozzájárul a termelékenységhez, a versenyképesség – a kreativitás – az innováció – a vállalkozói készség előmozdításához, és fontos tényező az alkalmazottaik foglalkoztathatóságának és munkaerőpiaci mobilitásának növelésében;
  • a gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.

   

  A Felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

   

  Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés és az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A Felhívás kiemelten támogatja a vállalkozásokon belül a munkavállalók számára az IKT technológiák alkalmazásához szükséges tudás bővítését, az általános IKT készségfejlesztéstől a piac által biztosított rövid idejű szakmai képzésekig, illetve OKJ-s IKT képzésekig. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez, amely szerint a foglalkoztatási arányt 75%-ra növeljük 2020-ra a 20 és 64 év közötti munkavállalók körében.

   

  A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

  További részletek »
 • Gyakornoki program pályakezdők támogatására (2. cikk)

  A Felhívás kódszáma: GINOP-5.2.4-16

   

  Beadási idő: 2016. augusztus 1. - 2020. március 31. (2018. július 31.)

   

  A kiírás célja a 25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával.

  További részletek »
 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolg-ok terjesztésének támogatása

  A Felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

  FELFÜGGESZTVE!

  Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemteremtő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és a jövedelemteremtés fontos elemei. Különös tekintettel a hazai mikro- és kisvállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT), eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

  A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

  A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, de kifejezetten nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.

  További részletek »
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

  Felhívás a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására.

  A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

  A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

   

  Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára, a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan vagy együttműködésben kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

  A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez,
  • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
  • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
  • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
  • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

   

  A Felhívás indokoltsága és célja:

  A GINOP célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.

  Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

  A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

  A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

  A Felhíváshoz kiválasztott Közvetítők listája az MFB Zrt. Honlapján kerül közzétételre.

  További részletek »
 • Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát,munkába állást segítő intézmények,közszolgáltatások fejlesztésével

  Felhívás a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

   

  A Felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

   

  A Felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16

   

  Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

  A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

   

   

  Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

  A Felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

  A Felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A Felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben.

  A Felhívás hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény értelmében a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakításához, így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak biztosításához is.

  A települési önkormányzat köteles 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást megszervezni, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik. A Felhívás segíti továbbá az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is

   

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 15,220 milliárd Ft.

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

  FELFÜGGESZTVE!

  A Felhívás kódszáma: GINOP-1.2.3-8.3.4-16

  A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. február 15-től 2019. február 15-ig.

  Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mikro-, a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének és növekedési potenciáljának javítását, valamint gazdasági teljesítményének erősítését. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  Azok a gazdasági társaságok támogathatók, amelyek a saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik.

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

  FELFÜGGESZTVE!

  A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-16

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A jelen Felhívás célja során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

  A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek fejlesztése eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

  A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez.

  A támogatott beruházásnak olyan kapavitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

  További részletek »
 • A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

  FELFÜGGESZTVE!

  A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.2-16

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastruktúrális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez.

  A támogatott beruházásnak olyan kapavitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

  További részletek »
 • A rugalmas fogl. elterjesztése a konvergencia régiókban-rug., családbarát foglalkoztatási módsz. bevez. a munkáltatóknál

  FELFÜGGESZTVE!

  A Felhívás kódszáma: GINOP-5.3.2-16

  Magyarország Kormányának felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások alkalmazkodásának segítését, a rugalmas munkaerő-piac és a családbarát munkahelyi gyakorlatok és szolgáltatások elterjesztését.

  A cél elérését a Kormány a rugalmas munkaszervezés területén működő szolgáltatók, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális "tartalékok" szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

  A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szűlök munakerőpiacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerőpiactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a részmunkaidőn kívül pl. a munkakör megosztása az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan felhívás megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

  Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.3.1-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére.

  A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség, kivéve a munkaidőkeretben, illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatást.

  További részletek »
 • Állattartó telepek korszerűsítése

  Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben,korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni.A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása,az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a környezetbarát technológiák elterjesztése.

  A felhívás célja a lófélék,(ló,szamár,öszvér) a húshasznosítású galamb,a strucc,az emu,a fürj,a nyúl, a méh,és a csincsilla tartásának támogatása.

  További részletek »
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

  FELFÜGGESZTVE!

  VP2-4.1.1.3-16

  A felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez.Lehetőség nyílik az állattartásra,valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek,építmények létrehozására,kialakítására,továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolodó eszközök,gépek beszerzésén keresztül.A felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására,amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni.További fontos cél a fiatal termelők gazdaságinak megerősítése,fejlesztése.

   

  További részletek »
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése

  FELFÜGGESZTVE!

  VP2-4.1.1.5-16

  A felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása,az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új,innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.Lehetőség nyílik az állattartásra,valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek,építmények létrehozására,kialakítására,továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök,gépek beszerzésén keresztül.Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai,épületgépészeti felújítása,technológiáinak korszerűsítése,valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is.

  További részletek »
 • Ipari parkok fejlesztése

  A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis és középvállalkozások versenyképességének javítását az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésével,a már meglévő ipari parkok kihasználásának fejlesztésével.A cél elérését a Kormány a többségében magántulajdonban lévő,az "Ipari Park" címmel rendelkező szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.

   

  További részletek »
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.

  A felhívás célja hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására,amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatatásához,továbbá a saját,illetve az  alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.A felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb,innovatív technológiák megvalósításával.Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű,speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló,valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

   

  További részletek »
 • Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

  A pályázati felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása.A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

  A rendelkezésre álló forrás 14 milliárd forint.

  További részletek »
 • Fiatalok vállalkozóvá válása-vállalkozás inditási költségeinek támogatása

  A felhívás feltételeinek megfelelő,egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektét minimum 2 millió Ft,maximum 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig a Kormány.

  A támogatási kérelem az Ifjúság Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá vállásához kíván segítséget nyújtani.

  A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás inditását tervező,vállalkozói szemlélettel rendelkező,18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.

  További részletek »
 • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  Hamarosan indulnak a Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása projektek!

  A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozás inditását tervező,vállalkozói ambícióval rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk elinditására.

  További részletek »
 • Gyakornoki program - pályakezdők támogatására

  GINOP-5.2.4-16 felhívás

  Célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolarendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, valamint lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, és szükség esetén új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

  A gyakornokok munkabére maximum bruttó 250.000 Ft / hónap lehet.

  A vállalati gyakornoki kapcsolattartó havi bruttó elszámolható költsége 80.000 Ft (beleértve a járulékokat is!). Legfeljebb 15 hónapig számolható el.

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

  FELFÜGGESZTVE!

  GINOP-1.2.2-15


  Elsősorban, de nem kizárólag feldolgozóipari vállalkozások számára új, termelő eszközök, anyagmozgató és csomagoló gépek beszerzése, ingatlan és infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztések támogatása, akadálymentesítés.

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

  FELFÜGGESZTVE!

  GINOP-1.2.1-15


  Feldolgozóipari vállalkozások számára termelő eszközök, anyagmozgató és csomagoló gépek beszerzése, infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztések támogatása, akadálymentesítés.

  További részletek »